modul kontakt2

Markiz Serwis

ul. Cukrowa 65

Szczecin

tel. +48 91 489 45 26

biuro@okna-szczecin.net.pl

cieply montaz

ciply foto1


Skutki nieprawidłowego mantażu okna

Warstwowy montaż okien, nazywany często jako „ciepły montaż okien”, to trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu według ogólnej zasady: „Szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. Opiera się on na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach:

- uszczelnienie wewnętrzne stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku,

- środkowa warstwa pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego,

- uszczelnienie zewnętrzne, zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz.

.

Decydując się na ten typ montażu okien zapewniamy sobie nie tylko odpowiedni komfort cieplny, ale także przeciwdziałamy ewentualnemu zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych - konsekwencją czego może być pojawienie się pleśni w miejscu zespolenia okna z murem, a nawet przemarzanie ścian zimą.

ciply foto1

Przekrój boczny, ściana dwuwarstwowa, mur 24 cm + ocieplenie 15 cm

ciply foto1

W czerwonym kole, widać wychłodzenie muru nośnego na całym obwodzie ramy okiennej. Powierzchnia ram okiennych licznych okien w domu i co za tym idzie liniowych „mostków termicznych” wychładzających mur i dalej pomieszczenia, jest znacząca przy tradycyjnym montażu.

Taśmę rozprężną przykleja się do zewnętrznej płaszczyzny ościeżnicy okna, a przy rozprężaniu taśma dochodzi do węgarka (np. klinkieru), tworząc zewnętrzną warstwę paroprzepuszczalną. Powierzchnia do której będzie dolegała taśma po rozprężeniu, musi być na tyle gładka, aby zostały doszczelnione wszelkie nierówności.

 

 

Najczęstrze błędy w montażu: Ciepły montaż jest u nas stosunkowo niedługo stosowany, dlatego nie wszyscy wykonawcy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonać go poprawnie. Ekipy montażowe często popełniają błędy jak np.: zastosowanie zbyt małej liczby kotew lub ich niewłaściwy rozstaw, co obniża stabilność konstrukcji okna i może być przyczyną deformacji ościeżnicy bądź nieszczelności okna. Również dostosowanie wymiarów stolarki budowlanej do otworu okiennego może powodować problemy. Zbyt duże okno uniemożliwia pozostawienie właściwych luzów dylatacyjnych co może doprowadzić do jego deformacji. Poza tym utrudnia aplikację pianki poliuretanowej, co może być przyczyną powstania nieszczelności. Kiedy okno jest za małe wtedy utrudnione jest prawidłowe zamocowanie mechaniczne okna, ze względu na dużą odległość ościeżnicy od muru. Rodzi też konieczność zastosowania bardzo grubej warstwy pianki (co również nie jest korzystne), a także utrudnia obróbkę murarską takiej spoiny. Często spotykanym błędem jest również niedokładne uszczelnienie. Zbyt mała ilość pianki izolacyjnej może doprowadzić do przerw w izolacji czyli powstania mostków termicznych powodujących straty ciepła. Natomiast brak izolacji paroszczelnej od strony pomieszczenia i paroprzepuszczalnej od zewnątrz powoduje zawilgocenie muru wokół okna. Prowadzi to nie tylko do degradacji i pogorszenia właściwości izolacyjnych piany montażowej ale nawet do rozwoju pleśni i grzybów.

.

ciply foto1

Copyright (c) 2014  Markiz Serwis - okna i drzwi.